Nowy numer "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego"

Zachęcam do lektury nowego numeru niezależnej gazety "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego".

W tym numerze piszemy o krótkowzrocznej polityce finansowej władz Będzina. Czy nasze miasto stoi na krawędzi bankructwa? Czy jest potrzebny plan naprawczy?

Przyglądamy się również prowadzonej gospodarce drzewostanem w naszym mieście. Co z planami zagospodarowania Wzgórza Zamkowego? Co ze stanem będzińskiego cmentarza komunalnego? Jakie kwoty zostały wydane na upiększanie Będzina kwiatami?

Tych, którzy jeszcze nie mieli szansy zapoznać się z papierową wersją "Kuriera", zapraszam do pobierania wersji elektronicznej

Zachęcam również do polubienia profilu gazety na Facebooku.

gazeta nr 3.pdf (12,14 mb)

Sesja absolutoryjna, czyli czemu miastu jest potrzebny plan naprawczy?

18.06 br. odbyła się sesja Rady Miasta Będzina. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok (dodatkowe informacje znajdą Państwo TU ). O ile za przyjęciem projektu budżetu miasta głosowało w ubiegłym roku 20 z 21 radnych, o tyle udzielenie absolutorium poparło jedynie 14 radnych, a aż 7 było przeciw. Prezydent Miasta zdaje się jednak nadal bagatelizować ostrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) i coraz poważniejszy stan będzińskiej kasy i ryzyko nieuchwalenia budżetu na 2015 rok.

By uzmysłowić Państwu powagę sytuacji, prezentuję stanowisko, które przedstawiłam podczas sesji.

Na początek, zapraszam do zapoznania się z Kalendarium Zadłużania Miasta:

2012 rok

10 mln zł kredytu komercyjnego

2013 rok

  • 13 mln zł emisja obligacji
  • 27 mln zł emisja obligacji

Zadłużenie Miasta Będzina na koniec 2013 roku to kwota 67 957 611,30 

Na obsługę zadłużenia w 2013 roku wydano łącznie 2 657 507,99 Więcej...

RIO potwierdza: Będzin na skraju katastrofy finansowej!

Najgorsze obawy dotyczące katastrofalnego stanu budżetu naszego miasta właśnie się potwierdziły. Rada Miejska otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pismo potwierdzające realne zagrożenie dla budżetu miasta. Więcej...

Budżet z górą długów na 2014 przegłosowany

18 grudnia 2013 roku odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej Miasta Będzina, na której podjęto uchwałę budżetową na 2014 rok. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 15 radnych koalicyjnych, a przeciw było 7 radnych (w tym ja), a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Budżet budzi jednak bardzo wiele wątpliwości – szczególnie, że nie widać w nim myślenia o racjonalizacji wydatków. Przypomnijmy – w roku ubiegłym długi miasta wzrosły o aż 40 000 000 zł ( 13 mil + 27 mil ) z tytułu emisji obligacji. Wysokość samych odsetek od kredytów i obligacji zaciągniętych przez Będzin to ponad 2 800 000 zł w skali 2013 roku!

Wielkość długów, jakie obciążają budżet miasta przekracza granice rozsądku. Konieczne jest krytyczne spojrzenie na to, co się dzieje, odłożenie na bok wszelkich osobistych niechęci i rozważenie dróg wyjścia z tego kryzysu. Moje uwagi i wątpliwości wyraziłam podczas Sesji Rady Miejskiej. Dziś chcę się nimi podzielić z Państwem, punkt po punkcie przedstawiając najważniejsze pytania, które nasuwają się każdej rozsądnie myślącej o finansach osobie po przeczytaniu projektu budżetu. Więcej...