Nowy numer "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego"

Zachęcam do lektury nowego numeru niezależnej gazety "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego".

W tym numerze piszemy o krótkowzrocznej polityce finansowej władz Będzina. Czy nasze miasto stoi na krawędzi bankructwa? Czy jest potrzebny plan naprawczy?

Przyglądamy się również prowadzonej gospodarce drzewostanem w naszym mieście. Co z planami zagospodarowania Wzgórza Zamkowego? Co ze stanem będzińskiego cmentarza komunalnego? Jakie kwoty zostały wydane na upiększanie Będzina kwiatami?

Tych, którzy jeszcze nie mieli szansy zapoznać się z papierową wersją "Kuriera", zapraszam do pobierania wersji elektronicznej

Zachęcam również do polubienia profilu gazety na Facebooku.

gazeta nr 3.pdf (12,14 mb)

Sesja absolutoryjna, czyli czemu miastu jest potrzebny plan naprawczy?

18.06 br. odbyła się sesja Rady Miasta Będzina. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok (dodatkowe informacje znajdą Państwo TU ). O ile za przyjęciem projektu budżetu miasta głosowało w ubiegłym roku 20 z 21 radnych, o tyle udzielenie absolutorium poparło jedynie 14 radnych, a aż 7 było przeciw. Prezydent Miasta zdaje się jednak nadal bagatelizować ostrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) i coraz poważniejszy stan będzińskiej kasy i ryzyko nieuchwalenia budżetu na 2015 rok.

By uzmysłowić Państwu powagę sytuacji, prezentuję stanowisko, które przedstawiłam podczas sesji.

Na początek, zapraszam do zapoznania się z Kalendarium Zadłużania Miasta:

2012 rok

10 mln zł kredytu komercyjnego

2013 rok

  • 13 mln zł emisja obligacji
  • 27 mln zł emisja obligacji

Zadłużenie Miasta Będzina na koniec 2013 roku to kwota 67 957 611,30 

Na obsługę zadłużenia w 2013 roku wydano łącznie 2 657 507,99 Więcej...

Nowe interpelacje

Mieszkańcy Będzina często zgłaszają się do mnie z prośbą o interwencję w ważnych dla miasta sprawach. Ostatnio otrzymałam sygnał, że jest kilka pytań, na które będzinianie nie mogą od dłuższego czasu uzyskać odpowiedzi. Dlatego też, 30 kwietnia złożyłam cztery interpelacje w sprawie Więcej...

Aktualności… czy jeszcze Będzińskie?

Aktualności Będzińskie są najstarszą lokalną gazetą wydawaną w naszym mieście. Jej dalszy los jednak jest bardzo niepewny. 29 stycznia podjęta została uchwała o przekazaniu zadań związanych z jego wydawaniem AB z Ośrodka Kultury, z powrotem do Urzędu Miejskiego. W praktyce jednak, Aktualności Będzińskie trafią zapewne w prywatne ręce. Więcej...

Ogólniki i niejasności

Od początku obecnej kadencji pracy Rady Miejskiej w Będzinie złożyłam już wiele interpelacji dotyczących ważnych i nurtujących mieszkańców spraw. W wielu przypadkach odpowiedzi, jakie uzyskałam od Prezydenta Miasta były bardzo ogólnikowe, niejasne i w ogóle nie były związane z zadanym pytaniem. Dobrym przykładem są interpelacje dotyczące współpracy Będzina z miastami partnerskimi i innymi państwami. Mimo dwóch interpelacji w tej sprawie – ze szczegółowymi pytaniami, nikt nie odpowiedział na moje wątpliwości. Więcej...