Wspólnota mieszkaniowa zamiast spółdzielni, czyli taniej, gospodarniej i wygodniej

Z początkiem roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” w Będzinie przekazała decyzję o podniesieniu stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych użytkowanych przez członków Spółdzielni. To pewnie nie ostatnie podwyżki, które mieszkańców czekają, ani też nie jedyna spółdzielnia, która nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami jej członków. Fakt ten zmusza do poszukiwania alternatywnego sposobu zarządzania lokalami mieszkalnymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy mieli wpływ na zarządzanie lokalami, za które płacą coraz to wyższe stawki, nie odczuwając bynajmniej zmiany jakościowej w użytkowaniu zasobami mieszkaniowymi. Szansą na poprawę jakości użytkowania mieszkań jest stworzenie wspólnot mieszkaniowych, skupiających właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, czyli budynku, w którym mieszkają. Więcej...