Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia – co wybrać?

W styczniu mieszkańcy bloków należących do będzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” otrzymali biuletyn informacyjny przestrzegający przed zakładaniem wspólnot. SM „Wspólnota” przekonuje, że koszty ponoszone z tytułu czynszu są we wspólnotach i w spółdzielni podobne, a dodatkowo wskazuje zagrożenia płynące z utworzenia samodzielnej wspólnoty. Gdzie leży prawda? Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej. Więcej...