Ogólniki i niejasności

Od początku obecnej kadencji pracy Rady Miejskiej w Będzinie złożyłam już wiele interpelacji dotyczących ważnych i nurtujących mieszkańców spraw. W wielu przypadkach odpowiedzi, jakie uzyskałam od Prezydenta Miasta były bardzo ogólnikowe, niejasne i w ogóle nie były związane z zadanym pytaniem. Dobrym przykładem są interpelacje dotyczące współpracy Będzina z miastami partnerskimi i innymi państwami. Mimo dwóch interpelacji w tej sprawie – ze szczegółowymi pytaniami, nikt nie odpowiedział na moje wątpliwości. Więcej...