Składka do KZK GOP niepokojąco wysoka

8 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona podjęciu uchwały w sprawie zmiany statutu KZK GOP. Poprzedziło ją robocze spotkanie radnych Będzina z prezesem Związku poświęcone przede wszystkim bardzo wysokim kosztom, jakie nasze miasto ponosi z tytułu komunikacji miejskiej. Od 2010 roku składki do KZK GOP wzrosły o ok. 7 mln zł w skali roku.  Więcej...

Wybory samorządowe 2014 – zmiany w ordynacji wyborczej

16 listopada czekają nas kolejne wybory samorządowe. Wspólnie podejmiemy decyzję o tym, kto będzie sprawował władzę w gminach, powiatach oraz województwach. W tym roku, po raz pierwszy, dzięki zmianie ordynacji wyborczej, radni gminni zostaną wybrani w jednomandatowych okręgach. To bardzo ważna zmiana, która da wyborcom realny wpływ na to, kto dokładnie zasiądzie we władzach samorządów lokalnych. Więcej...

Rozpoczęcie nauki w szkole a podwyższenie alimentów

W lipcowym numerze Z obserwacji Kuriera Lokalnego zaprosiliśmy czytelników do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Otrzymaliśmy kilka pytań – odpowiedzi na wszystkie zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach. Zanim ukaże się następny numer Kuriera – jako, że wczoraj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny - prezentuję przygotowane przez prawnika informacje na temat możliwości podwyższenia alimentów w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki. Zapraszam do lektury. Więcej...

Nowy numer "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego"

Zachęcam do lektury nowego numeru niezależnej gazety "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego".

W tym numerze piszemy o krótkowzrocznej polityce finansowej władz Będzina. Czy nasze miasto stoi na krawędzi bankructwa? Czy jest potrzebny plan naprawczy?

Przyglądamy się również prowadzonej gospodarce drzewostanem w naszym mieście. Co z planami zagospodarowania Wzgórza Zamkowego? Co ze stanem będzińskiego cmentarza komunalnego? Jakie kwoty zostały wydane na upiększanie Będzina kwiatami?

Tych, którzy jeszcze nie mieli szansy zapoznać się z papierową wersją "Kuriera", zapraszam do pobierania wersji elektronicznej

Zachęcam również do polubienia profilu gazety na Facebooku.

gazeta nr 3.pdf (12,14 mb)

Sesja absolutoryjna, czyli czemu miastu jest potrzebny plan naprawczy?

18.06 br. odbyła się sesja Rady Miasta Będzina. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok (dodatkowe informacje znajdą Państwo TU ). O ile za przyjęciem projektu budżetu miasta głosowało w ubiegłym roku 20 z 21 radnych, o tyle udzielenie absolutorium poparło jedynie 14 radnych, a aż 7 było przeciw. Prezydent Miasta zdaje się jednak nadal bagatelizować ostrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) i coraz poważniejszy stan będzińskiej kasy i ryzyko nieuchwalenia budżetu na 2015 rok.

By uzmysłowić Państwu powagę sytuacji, prezentuję stanowisko, które przedstawiłam podczas sesji.

Na początek, zapraszam do zapoznania się z Kalendarium Zadłużania Miasta:

2012 rok

10 mln zł kredytu komercyjnego

2013 rok

  • 13 mln zł emisja obligacji
  • 27 mln zł emisja obligacji

Zadłużenie Miasta Będzina na koniec 2013 roku to kwota 67 957 611,30 

Na obsługę zadłużenia w 2013 roku wydano łącznie 2 657 507,99 Więcej...

RIO potwierdza: Będzin na skraju katastrofy finansowej!

Najgorsze obawy dotyczące katastrofalnego stanu budżetu naszego miasta właśnie się potwierdziły. Rada Miejska otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pismo potwierdzające realne zagrożenie dla budżetu miasta. Więcej...

ZUS czy OFE? Co wybrać?

W grudniu 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o funduszach emerytalnych. Zgodnie z nią, między 1 kwietnia a 31 lipca b.r. decydujemy, czy chcemy oszczędzać na emeryturę tylko i wyłącznie w ZUS, czy też pozostawić część składek, jak dotychczas, w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W związku z tym pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.  Przygotowałam więc kilka informacji w tym temacie, które mogą ułatwić podjęcie decyzji.Więcej...

Przemoc w rodzinie – informacje prawne

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, dotykającym wielu osób, także w naszym otoczeniu. By z nią skutecznie walczyć, warto poznać dostępne możliwości działania. Oto najważniejsze prawne zagadnienia związane z tym problemem.

 

Definicję przemocy w rodzinie zawiera art. 2 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu pomocy
w rodzinie
, zgodnie z którym: przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków najbliższej rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.Więcej...

Z Obserwacji Kuriera Lokalnego – nowe, niezależne medium w regionie!

Tuż przed Wielkanocą do skrzynek mieszkańców Będzina i Sosnowca trafił kwietniowy numer gazety – Z Obserwacji Kuriera Lokalnego.

Gazeta powstała, ponieważ brak nam medium lokalnego, które pozwalałoby spojrzeć na nasz region z niezależnej perspektywy. Kurier jest otwarty na odważne i merytoryczne komentarze dotyczące wydarzeń lokalnych. Więcej...

Nowe interpelacje

Mieszkańcy Będzina często zgłaszają się do mnie z prośbą o interwencję w ważnych dla miasta sprawach. Ostatnio otrzymałam sygnał, że jest kilka pytań, na które będzinianie nie mogą od dłuższego czasu uzyskać odpowiedzi. Dlatego też, 30 kwietnia złożyłam cztery interpelacje w sprawie Więcej...