Budżet z górą długów na 2014 przegłosowany

18 grudnia 2013 roku odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej Miasta Będzina, na której podjęto uchwałę budżetową na 2014 rok. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 15 radnych koalicyjnych, a przeciw było 7 radnych (w tym ja), a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Budżet budzi jednak bardzo wiele wątpliwości – szczególnie, że nie widać w nim myślenia o racjonalizacji wydatków. Przypomnijmy – w roku ubiegłym długi miasta wzrosły o aż 40 000 000 zł ( 13 mil + 27 mil ) z tytułu emisji obligacji. Wysokość samych odsetek od kredytów i obligacji zaciągniętych przez Będzin to ponad 2 800 000 zł w skali 2013 roku!

Wielkość długów, jakie obciążają budżet miasta przekracza granice rozsądku. Konieczne jest krytyczne spojrzenie na to, co się dzieje, odłożenie na bok wszelkich osobistych niechęci i rozważenie dróg wyjścia z tego kryzysu. Moje uwagi i wątpliwości wyraziłam podczas Sesji Rady Miejskiej. Dziś chcę się nimi podzielić z Państwem, punkt po punkcie przedstawiając najważniejsze pytania, które nasuwają się każdej rozsądnie myślącej o finansach osobie po przeczytaniu projektu budżetu. Więcej...

Skatepark w Będzinie – czy tak powinien wyglądać nadzór inwestycji?

Nieco ponad rok temu odbyło się uroczyste otwarcie będzińskiego Skateparku oraz dwóch boisk do siatkówki plażowej. Wiadomość to ucieszyła mieszkańców – któż bowiem nie docenia nowych miejsc służących aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. Szczególnie jednak przy obiektach przeznaczonych przede wszystkim dla najmłodszych, zadbać należy pełne bezpieczeństwo, usuwając wszelkie usterki jeszcze przed oddaniem obiektu do użytkowania. W tym przypadku pojawiły się jednak spore zaniedbania. Więcej...

Kolejny dług - 27 milionów obligacji dla Będzina!!

28 października 2013 roku odbyła się XLIII sesja Rady Miasta Będzina, na której między innymi obradowano nad finansowymi projektami uchwał w sprawie:

1. emisji obligacji komunalnych na kwotę 27 milionów złotych,  - LINK
2. zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok, - LINK
3. zmian w uchwale budżetowej z dnia 19 grudnia 2012 roku ,Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 2013 – 2020. - LINK

Znany nam wcześniej dokument „Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 r.”, a omawiany na sesji w dniu 16 września 2013 roku wzbudził niepokój o stan finansów miasta Będzina. Okazało się, że była to tylko przygrywka do szokującej informacji o wypuszczeniu kolejnej emisji obligacji na 27 milionów złotych. Dla przypomnienia warto dodać, że miasto z początkiem roku 2013 wyemitowało już obligacje na 13 milionów złotych. Natomiast na koniec czerwca 2013 roku w wyżej przytoczonej informacji łączne zadłużenie gminy wynosiło aż 55 190 178, 30 zł. Reasumując, w projekcie uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 2013 – 2020 „ na stronie 4 wykazano kwotę długu w wysokości 67 985 413,00 zł.Więcej...

Wyjazdy służbowe - interpelacje

Jakiś czas temu pisałam Państwu o niejasnych odpowiedziach na moje interpelacje w sprawie wyjazdów służbowych w ramach współpracy zagranicznej miasta. W związku z tym, że na dwie, o których wspominałam w poprzednim poście nie otrzymałam satysfakcjonującej odpowiedzi, sporządziłam trzecią, w której poprosiłam o wyszczególnienie wyjazdów zagranicznych z pominięciem tych związanych ze współpracą z miastami partnerskimi. Dziś otrzymałam odpowiedź - czy bardziej konkretną? Oceńcie Państwo sami - załączam komplet trzech interpelacji w tej sprawie wraz z odpowiedziami.

interpelacje wyjazdy zagraniczne + odpowiedzi.pdf (903,08 kb)

Niepokojące dane o budżecie!

16 września 2013 r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej, podczas której przedstawiono „ Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 r.” Ten dokument wzbudza powszechny niepokój, oraz nasuwa wiele obiekcji. I tak:Więcej...

ELASTYCZNY CZAS PRACY - NOWE ZAPISY W KODEKSIE PRACY

W dniu 23 sierpnia 2013r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 896). Największe zmiany dotyczą uelastycznienia czasu pracy. Zmiany te spowodowały niemałe zamieszanie wśród szerokiej rzeszy pracowników. Zasadnym więc staje się wyjaśnienie nieporozumień oraz mitów z tym związanych.Więcej...

Co z Guziałem ? Co z radnym Januszem Herplem ? Nadzwyczajne sesje Rady Miasta Będzina.

W dniu wczorajszym tj. 27.08.2013 roku odbyły się dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta Będzina. Pierwsza z nich XXXIX sesja rozpoczęła się o godzinie 18.30 i została zwołana przez 7- osobową grupę radnych. Tematem sesji było uzyskanie informacji od Pana Prezydenta Łukasza Komoniewskiego, dlaczego dokonał zmian w Radzie Nadzorczej Spółki INTERPROMEX i powołał Burmistrza Ursynowa Pana Piotra Guziała na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej w/w spółki. Odpowiedz –„ cele przed spółką się zmieniają „- np ustawa śmieciowa”. Więcej...

Wyrok Sądu Pracy korzystny dla zwolnionego pracownika

W dniu dzisiejszym tj. 21.08.2013 roku zapadł wyrok uznający wypowiedzenie o pracę przez Starostwo Powiatowe w Będzinie za bezskuteczne wobec ostatniej osoby, która jako jedyna z 6 zwolnionych pracowników na przełomie maja i czerwca, złożyła wniosek o zmianę roszczenia z przywrócenia do pracy na odszkodowanie.

Sąd stwierdził,że brak było jasnych kryteriów, wedle których typowano pracownika do zwolnienia, Starostwo może złożyć apelacje do Sądu wyższej instancji w przypadku tego wyroku, jak i w przypadku poprzednich.

Liczę na rozsądek i poszanowanie grosza publicznego co mogłoby skutkować brakiem złożenia apelacji. Należałoby nie podejmować już więcej takich decyzji, bo one powodują tylko zwiększanie kosztów dla i tak zagrożonego długiem ZOZ -  budżetu Starostwa.

Wspólnota mieszkaniowa zamiast spółdzielni, czyli taniej, gospodarniej i wygodniej

Z początkiem roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” w Będzinie przekazała decyzję o podniesieniu stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych użytkowanych przez członków Spółdzielni. To pewnie nie ostatnie podwyżki, które mieszkańców czekają, ani też nie jedyna spółdzielnia, która nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami jej członków. Fakt ten zmusza do poszukiwania alternatywnego sposobu zarządzania lokalami mieszkalnymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy mieli wpływ na zarządzanie lokalami, za które płacą coraz to wyższe stawki, nie odczuwając bynajmniej zmiany jakościowej w użytkowaniu zasobami mieszkaniowymi. Szansą na poprawę jakości użytkowania mieszkań jest stworzenie wspólnot mieszkaniowych, skupiających właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, czyli budynku, w którym mieszkają. Więcej...

Zwolnienia w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w Będzinie

O zwolnieniach w Urzędzie Miejskim głośno jest od momentu, gdy władzę przejął po ostatnich wyborach samorządowych nowy prezydent. Wielu z zaskoczeniem przyjęło pozbycie się wielu pracowników z długoletnim doświadczeniem i obsadzenie stanowisk na nowo. Podobną strategię przyjęło w tym roku będzińskie Starostwo Powiatowe, w którym „w ramach oszczędności” pracę straciło aż 6 osób – 5 z nich na mocy wyroków Sądu Pracy z lipca ma zostać przywróconych do pracy, jedna zaś – oczekuje na odszkodowanie z tytułu utraty pracy.Więcej...