Ogólniki i niejasności

Od początku obecnej kadencji pracy Rady Miejskiej w Będzinie złożyłam już wiele interpelacji dotyczących ważnych i nurtujących mieszkańców spraw. W wielu przypadkach odpowiedzi, jakie uzyskałam od Prezydenta Miasta były bardzo ogólnikowe, niejasne i w ogóle nie były związane z zadanym pytaniem. Dobrym przykładem są interpelacje dotyczące współpracy Będzina z miastami partnerskimi i innymi państwami. Mimo dwóch interpelacji w tej sprawie – ze szczegółowymi pytaniami, nikt nie odpowiedział na moje wątpliwości. Więcej...

Niepokojąca wycinka drzew

W ostatnim czasie w wielu miejscowościach naszego regionu trwa wycinka drzew. Obserwujemy, jak z miesiąca na miesiąc jest ich w naszym otoczeniu coraz mniej. Pojawia się więc pytanie, czy wycinka jest rzeczywiście zasadna – szczególnie, że na odbudowę drzewostanów poczekamy wiele lat. To jednak nie wszystko – w pobliskich Bobrownikach nielegalnej wycinki zajęła się Prokuratura Rejonowa w Będzinie. W naszym mieście sprawa wycinania drzew również budzi niepokój – na ten cel w budżecie miasta na 2013 rok przeznaczono aż 140 000 zł. Złożyłam w tej sprawie dwie interpelacje, a odpowiedzi prezydenta miasta wcale dają solidnego uzasadnienia. Więcej...

Będzin górą… śmieci?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą, obecnie jest to zadanie gminy, w związku z czym to gmina podpisuje umowę na wywóz śmieci i wybiera firmę, która się tym zajmie. W Będzinie procedura przetargowa nie została zakończona na czas. Pytanie więc – jak wyglądało zbieranie śmieci w lipcu, komu zapłaciliśmy za wywóz, na jakiej podstawie i jakie konsekwencje z tego tytułu poniesie miasto. W tej sprawie złożyłam interpelację. Więcej...