Uchwała Rady Miejskiej uderza w przedsiębiorczych będzinian

Na ostatnim posiedzeniu Rada Miejska przyjęła uchwałę, wprowadzającą zmiany co do poboru opłat za prowadzenie handlu na terenie Będzina. W jej myśl, inkasa pobierane będą przez spółkę „INTERPROMEX” od osób prowadzących sprzedaż nie tylko na terenie targowiska miejskiego, ale także w każdym innym punkcie miasta. Postanowienie to budzi poważne wątpliwości, w związku z czym nie poparłam jej, wstrzymując się od głosu.

Uchwała uderza w osoby przedsiębiorcze, które szukają dodatkowego źródła zarobku,  a nie mają warunków do prowadzenia nawet małej działalności gospodarczej. W jej myśl, nawet osoba sprzedająca pietruszkę na terenie swojej posesji będzie musiała zapłacić miastu podatek – a to zakrawa o absurd.

Czemu służyć ma tak naprawdę ten krok? Czyżby władze Będzina szukały sposobów na uzupełnienie powiększającej się dziury budżetowej?

Poniżej do wglądu załączam Państwu skan projektu uchwały.

uchwała.pdf (422,41 kb)

Składka do KZK GOP niepokojąco wysoka

8 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona podjęciu uchwały w sprawie zmiany statutu KZK GOP. Poprzedziło ją robocze spotkanie radnych Będzina z prezesem Związku poświęcone przede wszystkim bardzo wysokim kosztom, jakie nasze miasto ponosi z tytułu komunikacji miejskiej. Od 2010 roku składki do KZK GOP wzrosły o ok. 7 mln zł w skali roku.  Więcej...

Wybory samorządowe 2014 – zmiany w ordynacji wyborczej

16 listopada czekają nas kolejne wybory samorządowe. Wspólnie podejmiemy decyzję o tym, kto będzie sprawował władzę w gminach, powiatach oraz województwach. W tym roku, po raz pierwszy, dzięki zmianie ordynacji wyborczej, radni gminni zostaną wybrani w jednomandatowych okręgach. To bardzo ważna zmiana, która da wyborcom realny wpływ na to, kto dokładnie zasiądzie we władzach samorządów lokalnych. Więcej...

Nowy numer "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego"

Zachęcam do lektury nowego numeru niezależnej gazety "Z Obserwacji Kuriera Lokalnego".

W tym numerze piszemy o krótkowzrocznej polityce finansowej władz Będzina. Czy nasze miasto stoi na krawędzi bankructwa? Czy jest potrzebny plan naprawczy?

Przyglądamy się również prowadzonej gospodarce drzewostanem w naszym mieście. Co z planami zagospodarowania Wzgórza Zamkowego? Co ze stanem będzińskiego cmentarza komunalnego? Jakie kwoty zostały wydane na upiększanie Będzina kwiatami?

Tych, którzy jeszcze nie mieli szansy zapoznać się z papierową wersją "Kuriera", zapraszam do pobierania wersji elektronicznej

Zachęcam również do polubienia profilu gazety na Facebooku.

gazeta nr 3.pdf (12,14 mb)

Sesja absolutoryjna, czyli czemu miastu jest potrzebny plan naprawczy?

18.06 br. odbyła się sesja Rady Miasta Będzina. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok (dodatkowe informacje znajdą Państwo TU ). O ile za przyjęciem projektu budżetu miasta głosowało w ubiegłym roku 20 z 21 radnych, o tyle udzielenie absolutorium poparło jedynie 14 radnych, a aż 7 było przeciw. Prezydent Miasta zdaje się jednak nadal bagatelizować ostrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) i coraz poważniejszy stan będzińskiej kasy i ryzyko nieuchwalenia budżetu na 2015 rok.

By uzmysłowić Państwu powagę sytuacji, prezentuję stanowisko, które przedstawiłam podczas sesji.

Na początek, zapraszam do zapoznania się z Kalendarium Zadłużania Miasta:

2012 rok

10 mln zł kredytu komercyjnego

2013 rok

  • 13 mln zł emisja obligacji
  • 27 mln zł emisja obligacji

Zadłużenie Miasta Będzina na koniec 2013 roku to kwota 67 957 611,30 

Na obsługę zadłużenia w 2013 roku wydano łącznie 2 657 507,99 Więcej...

RIO potwierdza: Będzin na skraju katastrofy finansowej!

Najgorsze obawy dotyczące katastrofalnego stanu budżetu naszego miasta właśnie się potwierdziły. Rada Miejska otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pismo potwierdzające realne zagrożenie dla budżetu miasta. Więcej...

ZUS czy OFE? Co wybrać?

W grudniu 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o funduszach emerytalnych. Zgodnie z nią, między 1 kwietnia a 31 lipca b.r. decydujemy, czy chcemy oszczędzać na emeryturę tylko i wyłącznie w ZUS, czy też pozostawić część składek, jak dotychczas, w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W związku z tym pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.  Przygotowałam więc kilka informacji w tym temacie, które mogą ułatwić podjęcie decyzji.Więcej...

Z Obserwacji Kuriera Lokalnego – nowe, niezależne medium w regionie!

Tuż przed Wielkanocą do skrzynek mieszkańców Będzina i Sosnowca trafił kwietniowy numer gazety – Z Obserwacji Kuriera Lokalnego.

Gazeta powstała, ponieważ brak nam medium lokalnego, które pozwalałoby spojrzeć na nasz region z niezależnej perspektywy. Kurier jest otwarty na odważne i merytoryczne komentarze dotyczące wydarzeń lokalnych. Więcej...

Wolontariusze Wolontariuszom – podziękowania za wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Pro Salute

Między 25 a 27 kwietnia odbył się kolejny już Happening Żonkilowy – zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiego programu „Hospicjum to też życie”, organizowana w powiecie będzińskim przez Fundację Pro Salute. Na najpilniejsze potrzeby podopiecznych Fundacji pieniądze zbierali uczniowie będzińskich gimnazjów i liceów.

Jako koordynator wolontariatu w III L.O. w Będzinie, chcę serdecznie podziękować zarówno wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój cenny czas dla tej ważnej sprawy, jak i wszystkim darczyńcom, którzy wsparli inicjatywę. Wrzucając nawet niewielką sumę do puszki, sami stali się Państwo wolontariuszami – bezinteresownie pomagając tym, którzy potrzebują wsparcia. Więcej...

Będzin na granicy kryzysu finansowego

Informacja o wykonaniu budżetu przez gminę Będzin za IV kwartał 2013 roku ujawnia ponad 12 000 000 zł deficytu gminy. Nawet obligacje zadłużające miasto na łączną kwotę dodatkowych 40 milionów złotych nie zdołały pokryć dziury budżetowej. Deficyt  był o prawie 10 milionów wyższy, niż zakładano to na początku 2013 roku. To już kolejna na przestrzeni ostatnich lat informacja o pogarszającym się stanie finansów miasta, która budzi niepokój mieszkańców i nie pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość Będzina. Więcej...