Co z Guziałem ? Co z radnym Januszem Herplem ? Nadzwyczajne sesje Rady Miasta Będzina.

W dniu wczorajszym tj. 27.08.2013 roku odbyły się dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta Będzina. Pierwsza z nich XXXIX sesja rozpoczęła się o godzinie 18.30 i została zwołana przez 7- osobową grupę radnych. Tematem sesji było uzyskanie informacji od Pana Prezydenta Łukasza Komoniewskiego, dlaczego dokonał zmian w Radzie Nadzorczej Spółki INTERPROMEX i powołał Burmistrza Ursynowa Pana Piotra Guziała na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej w/w spółki. Odpowiedz –„ cele przed spółką się zmieniają „- np ustawa śmieciowa”. Więcej...

Wyrok Sądu Pracy korzystny dla zwolnionego pracownika

W dniu dzisiejszym tj. 21.08.2013 roku zapadł wyrok uznający wypowiedzenie o pracę przez Starostwo Powiatowe w Będzinie za bezskuteczne wobec ostatniej osoby, która jako jedyna z 6 zwolnionych pracowników na przełomie maja i czerwca, złożyła wniosek o zmianę roszczenia z przywrócenia do pracy na odszkodowanie.

Sąd stwierdził,że brak było jasnych kryteriów, wedle których typowano pracownika do zwolnienia, Starostwo może złożyć apelacje do Sądu wyższej instancji w przypadku tego wyroku, jak i w przypadku poprzednich.

Liczę na rozsądek i poszanowanie grosza publicznego co mogłoby skutkować brakiem złożenia apelacji. Należałoby nie podejmować już więcej takich decyzji, bo one powodują tylko zwiększanie kosztów dla i tak zagrożonego długiem ZOZ -  budżetu Starostwa.

Zwolnienia w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w Będzinie

O zwolnieniach w Urzędzie Miejskim głośno jest od momentu, gdy władzę przejął po ostatnich wyborach samorządowych nowy prezydent. Wielu z zaskoczeniem przyjęło pozbycie się wielu pracowników z długoletnim doświadczeniem i obsadzenie stanowisk na nowo. Podobną strategię przyjęło w tym roku będzińskie Starostwo Powiatowe, w którym „w ramach oszczędności” pracę straciło aż 6 osób – 5 z nich na mocy wyroków Sądu Pracy z lipca ma zostać przywróconych do pracy, jedna zaś – oczekuje na odszkodowanie z tytułu utraty pracy.Więcej...

Niepokojąca wycinka drzew

W ostatnim czasie w wielu miejscowościach naszego regionu trwa wycinka drzew. Obserwujemy, jak z miesiąca na miesiąc jest ich w naszym otoczeniu coraz mniej. Pojawia się więc pytanie, czy wycinka jest rzeczywiście zasadna – szczególnie, że na odbudowę drzewostanów poczekamy wiele lat. To jednak nie wszystko – w pobliskich Bobrownikach nielegalnej wycinki zajęła się Prokuratura Rejonowa w Będzinie. W naszym mieście sprawa wycinania drzew również budzi niepokój – na ten cel w budżecie miasta na 2013 rok przeznaczono aż 140 000 zł. Złożyłam w tej sprawie dwie interpelacje, a odpowiedzi prezydenta miasta wcale dają solidnego uzasadnienia. Więcej...

Będzin górą… śmieci?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą, obecnie jest to zadanie gminy, w związku z czym to gmina podpisuje umowę na wywóz śmieci i wybiera firmę, która się tym zajmie. W Będzinie procedura przetargowa nie została zakończona na czas. Pytanie więc – jak wyglądało zbieranie śmieci w lipcu, komu zapłaciliśmy za wywóz, na jakiej podstawie i jakie konsekwencje z tego tytułu poniesie miasto. W tej sprawie złożyłam interpelację. Więcej...