Rozpoczęcie nauki w szkole a podwyższenie alimentów

W lipcowym numerze Z obserwacji Kuriera Lokalnego zaprosiliśmy czytelników do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Otrzymaliśmy kilka pytań – odpowiedzi na wszystkie zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach. Zanim ukaże się następny numer Kuriera – jako, że wczoraj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny - prezentuję przygotowane przez prawnika informacje na temat możliwości podwyższenia alimentów w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki. Zapraszam do lektury. Więcej...

ZUS czy OFE? Co wybrać?

W grudniu 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o funduszach emerytalnych. Zgodnie z nią, między 1 kwietnia a 31 lipca b.r. decydujemy, czy chcemy oszczędzać na emeryturę tylko i wyłącznie w ZUS, czy też pozostawić część składek, jak dotychczas, w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W związku z tym pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.  Przygotowałam więc kilka informacji w tym temacie, które mogą ułatwić podjęcie decyzji.Więcej...

Przemoc w rodzinie – informacje prawne

Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, dotykającym wielu osób, także w naszym otoczeniu. By z nią skutecznie walczyć, warto poznać dostępne możliwości działania. Oto najważniejsze prawne zagadnienia związane z tym problemem.

 

Definicję przemocy w rodzinie zawiera art. 2 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu pomocy
w rodzinie
, zgodnie z którym: przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków najbliższej rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.Więcej...

ZUS musi oddać zawieszone emerytury

19 lutego 2014 roku weszła w życie ustawa regulująca wypłatę zawieszonych 1 października 2011 r. emerytur. Dzięki niej, ponad 23 000 emerytów odzyska swoje pieniądze. Wypłatą świadczeń z ZUS została im zawieszona, ponieważ nie rozwiązali umowę o pracę. Dziś mogą się ubiegać o wypłatę zaległych pieniędzy wraz z odsetkami. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Więcej...

Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia – co wybrać?

W styczniu mieszkańcy bloków należących do będzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” otrzymali biuletyn informacyjny przestrzegający przed zakładaniem wspólnot. SM „Wspólnota” przekonuje, że koszty ponoszone z tytułu czynszu są we wspólnotach i w spółdzielni podobne, a dodatkowo wskazuje zagrożenia płynące z utworzenia samodzielnej wspólnoty. Gdzie leży prawda? Przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej. Więcej...

Mobbing - czym jest i jak się przed nim bronić?

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o przypadkach mobbingu. W związku z tym, że sama definicja tego zjawiska nie jest do końca jasna, poprosiłam zaprzyjaźnionego prawnika o przybliżenie Państwu jego prawnych aspektów. Pracownik, wobec którego był lub jest stosowany mobbing bowiem, nie jest bezradny i może skorzystać z rozwiązań, które poprawią jego sytuację w miejscu zatrudnienia. Zachęcam zatem do lektury. Więcej...

ELASTYCZNY CZAS PRACY - NOWE ZAPISY W KODEKSIE PRACY

W dniu 23 sierpnia 2013r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 896). Największe zmiany dotyczą uelastycznienia czasu pracy. Zmiany te spowodowały niemałe zamieszanie wśród szerokiej rzeszy pracowników. Zasadnym więc staje się wyjaśnienie nieporozumień oraz mitów z tym związanych.Więcej...

Wspólnota mieszkaniowa zamiast spółdzielni, czyli taniej, gospodarniej i wygodniej

Z początkiem roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” w Będzinie przekazała decyzję o podniesieniu stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych użytkowanych przez członków Spółdzielni. To pewnie nie ostatnie podwyżki, które mieszkańców czekają, ani też nie jedyna spółdzielnia, która nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami jej członków. Fakt ten zmusza do poszukiwania alternatywnego sposobu zarządzania lokalami mieszkalnymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy mieli wpływ na zarządzanie lokalami, za które płacą coraz to wyższe stawki, nie odczuwając bynajmniej zmiany jakościowej w użytkowaniu zasobami mieszkaniowymi. Szansą na poprawę jakości użytkowania mieszkań jest stworzenie wspólnot mieszkaniowych, skupiających właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, czyli budynku, w którym mieszkają. Więcej...