Będzin górą… śmieci?

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą, obecnie jest to zadanie gminy, w związku z czym to gmina podpisuje umowę na wywóz śmieci i wybiera firmę, która się tym zajmie. W Będzinie procedura przetargowa nie została zakończona na czas. Pytanie więc – jak wyglądało zbieranie śmieci w lipcu, komu zapłaciliśmy za wywóz, na jakiej podstawie i jakie konsekwencje z tego tytułu poniesie miasto. W tej sprawie złożyłam interpelację.

 

Segregacja śmieci - czy na pewno?

Pojemniki do segregacji śmieci w Będzinie - lipiec 2013

Szczegóły przetargu

Zgodnie z informacjami, które otrzymałam, przetarg otwarty został 2.05.2013 r., otwarcie ofert zaś nastąpiło 12.06, czyli na trzy tygodnie przez wejściem w życie zmian. Zgłosiły się do niego dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz konsorcjum firm Interpromex, Alba i MPGK Katowice. Mimo, że oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej była korzystniejsza, została odrzucona „w związku z niewykazaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu”, w wyniku czego 17.06 (informacja z BIP), wybrano, co nie jest zaskoczeniem, konsorcjum z będzińskim Interpromexem na czele. PUK w Rudzie Śląskiej złożył odwołanie od tej decyzji, w związku z czym przetarg nie został rozstrzygnięty na czas.

Śmieci w lipcu – wywóz na starych zasadach

Co więc w lipcu działo się ze śmieciami? Na jakiej podstawie były wywożone? Odpowiedź na interpelację wskazuje, że wywożone były na mocy porozumienia z 28.06 przez dotychczasowych dostawców, a miasto uregulowało z tego tytułu faktury, równocześnie zaś, od mieszkańców pobrano już nowe, a więc wyższe opłaty (11 zł – za zbiórkę selektywną, 15 zł – za zbiórkę śmieci zmieszanych). Miasto, nie poniesie z tego tytułu kary, ponieważ przetarg rozpoczął się przed 1 lipca. Mimo wszystko, uważam, że procedura rozpoczęła się zbyt późno, co spowodowało problemy – szczególnie, że ustawa weszła w życie już w marcu, a Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie 6 grudnia 2012 roku.

Przepełnione pojemniki mówią same za siebie

Przepełnione pojemniki zdają się mówić same za siebie...

Co dalej?

Na stronie miasta dopiero pod koniec lipca pojawiła się informacja o tym, że od 1 sierpnia odpady odbierać będzie, już na nowych zasadach, konsorcjum z Interpromexem na czele. W Biuletynie Informacji Publicznej miasta brak jednak informacji o wniesionym przez PUK w Rudzie Śląskiej odwołaniu, jak i jakiejkolwiek informacji w sprawie formalnego zakończenia przetargu. Czy to koniec problemów z wywozem śmieci? Będę ten temat śledzić na bieżąco i informować Państwa. Załączam także pełną treść mojej interpelacji wraz z odpowiedzią.

Co Państwo o tym sądzą?

Chętnie dowiem się, jak to wygląda w Państwa dzielnicy i w innych gminach. Czy odpowiednie pojemniki, pozwalające na składowanie posegregowanych odpadów znalazły się w pobliżu Państwa domu? Czy wywóz odpadów realizowany jest z odpowiednią częstotliwością? Czekam na kontakt w tej sprawie!

interpelacja w sprawie wywozu śmieci + odpowiedź prezydenta.pdf (901,91 kb)