Kuratorium przeciw likwidacji szkół specjalnych w powiecie będzińskim

Kuratorium Oświaty w Katowicach wydało negatywną opinię w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach. Opinia, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, jest wiążąca dla starostwa powiatowego w Będzinie.

Opinia Kuratorium w Katowicach wskazuje, że oba ośrodki są bardzo dobrze wyposażone i przystosowane do sprawowania opieki, a gwałtownie wprowadzane zmiany mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dzieci do nich uczęszczających.

Z pewnością, decyzja starostwa powiatowego o podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji miała swoje przyczyny – choćby trudną sytuację finansową. Została jednak podjęta zbyt szybko i pochopnie – bez uwzględnienia interesów zainteresowanych stron czy obowiązującego prawa oświatowego.

Mam nadzieję, że władze powiatowe wyciągną z tej sytuacji wnioski na przyszłość i, gdy po raz kolejny trzeba będzie podjąć trudną decyzję, opracują spójną i przemyślaną strategię, a dopiero później podejmą uchwałę. To pozwoli uniknąć chaosu komunikacyjnego i nagromadzenia negatywnych emocji, a co najważniejsze – da szansę na konstruktywne i efektywne działanie.