Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Będzińskiego: Likwidacja dwóch szkół

Podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Będzińskiego, która odbyła się 4 lutego, Rada podjęła uchwałę intencyjną o likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołuchowicach.

Obrady były bardzo emocjonalne – głos sprzeciwu wyrazili m.in. nauczyciele, rodzice i sami uczniowie obu szkół. Rada, po wielu godzinach, mimo protestów, wstępnie zadecydowała o likwidacji wymienionych przed chwilą placówek edukacyjnych. Trudne decyzje – takie, jak ta – muszą być podejmowane, gdy wymaga tego sytuacja. Problemem jednak jest przede wszystkim styl, w jakim tego dokonano.

Negatywnych emocji można by uniknąć, gdyby informacja o planowanych przez powiat będziński likwidacjach i restrukturyzacji pojawiła się z odpowiednim wyprzedzeniem i została poddana pod konsultacje z zainteresowanymi stronami. Tymczasem, decyzję podjęto szybko, bez szerokiej analizy  i, co najważniejsze, opracowania strategii i koncepcji wprowadzenia zmian. Trudno się więc dziwić burzliwej reakcji zainteresowanych stron.

Podjęta przez Radę Powiatu uchwała intencyjna o likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołuchowicach rodzi wiele pytań. Przede wszystkim:

·         Gdzie będzie się mieścić Powiatowe Centrum Szkolnictwa Specjalnego?

·         Jaka kwota jest potrzebną na jego utworzenie?

·         W jaki sposób powiat zabezpieczy środki finansowe na realizację tego zadania?

·         Czy podczas planowania zmian Powiat zapoznał się z opiniami zainteresowanych stron, dążąc do wypracowania kompromisu i satysfakcjonującego porozumienia?

Póki co, nikt nie udzielił na nie odpowiedzi.