Niepokojąca wycinka drzew

W ostatnim czasie w wielu miejscowościach naszego regionu trwa wycinka drzew. Obserwujemy, jak z miesiąca na miesiąc jest ich w naszym otoczeniu coraz mniej. Pojawia się więc pytanie, czy wycinka jest rzeczywiście zasadna – szczególnie, że na odbudowę drzewostanów poczekamy wiele lat. To jednak nie wszystko – w pobliskich Bobrownikach nielegalnej wycinki zajęła się Prokuratura Rejonowa w Będzinie. W naszym mieście sprawa wycinania drzew również budzi niepokój – na ten cel w budżecie miasta na 2013 rok przeznaczono aż 140 000 zł. Złożyłam w tej sprawie dwie interpelacje, a odpowiedzi prezydenta miasta wcale dają solidnego uzasadnienia.

Drzewa o wartości 8 mln zł wycięte nielegalnie w Bobrownikach

Jak wynika z doniesień prasowych (polecam lekturę artykułów z Dziennika Zachodniego i portalu Gazeta.pl), w latach 2011 – 2012  około 600 drzew w Rogoźniku (gmina Bobrowniki) – zgodnie z raportem Regionalnej Izby Obrachunkowej – zostało wyciętych nielegalnie. Wójt gminy, Arkadiusz Ziemba nie jest w stanie wykazać odpowiedniej dokumentacji, która pozwalałaby na tak masowe wycinanie drzew. Łączna wartość utraconego drzewostanu – ponad 10 – letnich drzew, znajdujących się na obszarze ok. 30 ha, oszacowana została aż na 8 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi będzińska prokuratura oraz zespół z Wojewódzkiej Komendy Policji. Wójtowi grozi do 5 lat więzienia.

Wycinka drzew w Będzinie

W tym roku wiele osób zgłosiło mi informacje o prowadzonej szeroko zakrojonej wycince drzew między innymi w parku na osiedle Warpie oraz w Grodźcu przy ul. Konopnickiej. Zastanowić się warto, czy wycinka w tym przypadku jest najlepszym rozwiązaniem – być może, zamiast usunięcia życiodajnych drzew, w większości można je było przyciąć, nie ogołacając okolicy w drastyczny sposób. W związku z tym, że sprawa budziła moje wątpliwości, złożyłam w tej sprawie 27 marca interpelację. Zapytałam o kwestie takie, jak:

  • plan wycinki drzew przewidzianej na rok 2013
  • stan realizacji tegoż planu na dzień złożenia interpelacji,
  • kryteria przy wyborze drzew do wycinki,
  • organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na wycięcie drzew,
  • plan uzupełnienia drzewostanów miejskich po wycince.

Otrzymana odpowiedź była ogólnikowa i niejasna. Wskazano w niej, że prace związane z wycinką drzew prowadzone są na bieżąco na podstawie oględzin prowadzonych przez Wydział Kształtowania Środowiska, zaś decyzję o wycięciu podejmuje się w przypadku, gdy drzewo jest chore, zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, lub też koliduje z prowadzonymi inwestycjami. Wycinką zajmuje się oczywiście będziński Interpromex, a jej przeprowadzenie powierzono firmie Larix z Siewierza.

Moja druga interpelacja w tej sprawie przyniosła więcej szczegółów – szczególnie ciekawe są te finansowe.

  • ustalono bardzo wysokie opłaty za usunięcie drzew, w w/w  decyzjach znajdujemy kwoty od kilkunastu tysięcy złotych – 17996,80 zł , poprzez kwoty  kilkudziesięciu tysięcy – 45719,24 zł do kilkuset tysięcy – a nawet kwotę 1 632896,38 zł – w każdej decyzji Wydziału Środowiska i Leśnictwa odstąpiono od pobrania opłaty za usuwane drzewa
  • na wycinkę drzew zaplanowano na 2013 rok aż 140 000, 00 – co przy kwocie na nasadzenie nowego drzewostanu wynoszącej 20 000, 00 zł jasno pokazuje skalę problemu,
  • Interpromex składuje drewno aż do momentu sprzedaży, a na dzień 6.05, dochody z jego sprzedaży wyniosły 43 453,48 zł

W decyzjach znajdujemy informacje na temat wykazu drzew, które przeznaczono do wycinki. Są to między innymi: wierzby, klony, graby, lipy, kasztanowce, jarząb pospolity, topole.

Czy wycinka jest naprawdę potrzebna?

Ocenę sytuacji pozostawiam Państwu. Warto jednak zapytać się o zasadność takiej polityki – przecież nowe inwestycje, które mają być przyczyną pozbawiania nas drzew można zaplanować tak, by tego procederu uniknąć. Wskazują na to także głosy mieszkańców, z którymi rozmawiałam – mówią oni, że sami przecież są w stanie ocenić, które drzewa zagrażają ich bezpieczeństwu, które zaś są potrzebne.  Na odbudowę drzewostanu zaś, poczekamy wiele lat. Czekam na Państwa opinie w tej sprawie – zapraszam do kontaktu!

 

interpelacje w sprawie wycinki drzew + odpowiedzi.pdf (819,59 kb)