Ogólniki i niejasności

Od początku obecnej kadencji pracy Rady Miejskiej w Będzinie złożyłam już wiele interpelacji dotyczących ważnych i nurtujących mieszkańców spraw. W wielu przypadkach odpowiedzi, jakie uzyskałam od Prezydenta Miasta były bardzo ogólnikowe, niejasne i w ogóle nie były związane z zadanym pytaniem. Dobrym przykładem są interpelacje dotyczące współpracy Będzina z miastami partnerskimi i innymi państwami. Mimo dwóch interpelacji w tej sprawie – ze szczegółowymi pytaniami, nikt nie odpowiedział na moje wątpliwości.

W sprawie współpracy naszego miasta z zagranicą złożyłam w bieżącym roku już dwie interpelacje  – pierwszą – 25.05, drugą zaś 5.07. Pytania w nich zawarte dotyczyły:

  • zasad realizacji współpracy międzynarodowej od 2012 roku,
  • szczegółowych informacji na temat zagranicznych wyjazdów służbowych – tego, kto, kiedy i w jakim celu wyjeżdżał w delegację międzynarodową, reprezentując miasto – w szczególności z pominięciem miast partnerskich,
  • wymiernych efektów międzynarodowej współpracy dla Będzina.

Mimo, jak widać, szczegółowych i konkretnych pytań, nie uzyskałam właściwie żadnej odpowiedzi. Odesłano mnie do Uchwał Rady Miejskiej dotyczących poszczególnych wizyt i „pouczono”, że przecież członkowie Rady Miejskiej (oczywiście niektórzy…) też w takich delegacjach uczestniczyli. Odpowiedź na drugą interpelację jest zaś obszernym opisem jednej z delegacji zagranicznych poza miasta partnerskie. Nie uzyskałam oczekiwanego szczegółowego wykazu delegacji, ani żadnych konkretnych danych dotyczących tego tematu.  Na potwierdzenie, zamieszczam poniżej obie interpelacje wraz z odpowiedziami Prezydenta Miasta.  

To oczywiście tylko jedno z wielu pytań, które postawiłam w swoich interpelacjach, a na które de facto nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Czemu tak jest? Odpowiedź pozostawiam Państwu.

wyjazdy sluzbowe - interpelacja + odpowiedz.pdf (625,63 kb)