Pierwsze posiedzenie Sejmu - gratulacje

12 listopada miałam przyjemność uczestniczyć w inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji. Chcę serdecznie pogratulować wszystkim parlamentarzystom z naszego regionu, którzy tego dnia złożyli ślubowanie poselskie, a także posłom, którzy objęli zaszczytne funkcje Marszałka i Wicemarszałków Sejmu RP.

Szczególne gratulacje kieruję do poseł Barbary Dolniak, która została Wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Klubu Poselskiego .Nowoczesna. Jej kandydaturę poparło aż 411 posłów, co było najwyższym wynikiem spośród uzyskanych przez wszystkich kandydatów na wicemarszałka.

Jej wybór to dobra wiadomość dla naszego miasta oraz regionu. Po raz pierwszy zaszczytną funkcję Wicemarszałka Sejmu RP pełni osoba z Zagłębia Dąbrowskiego. Przede wszystkim zaś, to dobra wiadomość dla Polski.

Barbara Dolniak wnosi do pracy parlamentarnej nową jakość: wysoki poziom kultury osobistej, postawę koncyliacyjną i świetne zdolności organizacyjne, a przede wszystkim – kompetencje merytoryczne.  Właśnie takich osób potrzeba nam w polityce!