Podziękowania

Szanowni Państwo!

 

Proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za okazane mi zaufanie poprzez Państwa głosy w Wyborach Samorządowych na moją osobę i kandydatów do Rady Miejskiej Będzina z list KWW Forum dla Będzina.

Gratulujemy Wszystkim wybranym.

 

Jednocześnie składam równie serdeczne podziękowania Wszystkim Państwu współtworzącym Forum dla Będzina oraz wszystkim osobom wspierającym kampanię na prezydenta Będzina i do Rady Miejskiej.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

w imieniu własnym

oraz przedstawicieli Forum dla Będzina

Bożena Łapaj