RIO potwierdza: Będzin na skraju katastrofy finansowej!

Najgorsze obawy dotyczące katastrofalnego stanu budżetu naszego miasta właśnie się potwierdziły. Rada Miejska otrzymała od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pismo potwierdzające realne zagrożenie dla budżetu miasta.

Z pisma jasno wynika, że Będzin nie spełnia relacji wynikającej z art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – oznacza to w uproszczeniu, że wartość zadłużenia zaciągniętego przez miasto (m.in. kredytu w postaci obligacji na kwotę łączną 40 000 000 zł w ubiegłym roku) stwarza ryzyko niewypłacalności. To zaś przełoży się na brak możliwości uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Konieczne jest natychmiastowe wdrożenie planu naprawczego, który pozwoli uchronić miasto przed jeszcze poważniejszymi konsekwencjami finansowymi. W tej sprawie złożyłam dzisiaj interpelację -jej treść oraz treść pisma z RIO znaleźć można pod tą notką.

Przyczyną tak katastrofalnego stanu miejskiego budżetu jest krótkowzroczna polityka finansowa obecnych władz miasta.  Nadmiar wydatków przy jednoczesnej niepewności wpływów do budżetu (m.in. z tytułu mało prawdopodobnej sprzedaży dużych terenów inwestycyjnych) doprowadził nas do katastrofy. Przestrzegałam przed taką sytuacją wielokrotnie w ciągu dwóch ostatnich lat (informowałam Państwa o tym m.in.: TU, TU i TU), jednak moje słuszne, jak się okazuje, obawy, zostały zignorowane. Jedyne, co nam teraz pozostaje, to jak najszybsze podjęcie działań, które uratują budżet miasta. O wszystkim, co związane z tą sprawą będę Państwa na bieżąco informować.

interpelacja 9.06.2014.pdf (144,57 kb)

pismo_RIO.pdf (256,96 kb)