Referendum już 6 września

Wybraliśmy już nowego prezydenta, jesienią zadecydujemy o przyznaniu mandatów parlamentarnych. Nie da się ukryć, że 2015 rok jest pełen wydarzeń politycznych o dużym znaczeniu. Jednak to 6 września jest największym świętem demokracji. Wtedy czeka nas referendum.

 

 

Pytania, które zobaczymy na kartach do głosowania brzmią następująco:

 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 

 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 

 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

 

 

Niedzielne głosowanie potrwa od 6:00 do 22:00.

 

 

Do 24 sierpnia możliwe było zgłoszenie chęci korespondencyjnego głosowania w referendum.

 

Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne i seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej w piątek 28 sierpnia.

 

 

Zagłosować można również poza swoim „macierzystym” lokalem wyborczym. Wniosek o to można złożyć w wybranym przez siebie obwodzie do 1 września.

 

Bez względu na to, jaka jest Państwa zdanie w kwestiach poruszanych w pytaniach referendalnych oraz jakie odpowiedzi zakreślicie, referendum jest szansą współdecydowania o ważnych dla naszego kraju sprawach.

 

I właśnie dlatego serdecznie zachęcam do tego, by 6 września poświęcić kilka minut na oddanie głosu. Spotkajmy się przy urnach wyborczych!