Wspólnota mieszkaniowa zamiast spółdzielni, czyli taniej, gospodarniej i wygodniej

Z początkiem roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” w Będzinie przekazała decyzję o podniesieniu stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych użytkowanych przez członków Spółdzielni. To pewnie nie ostatnie podwyżki, które mieszkańców czekają, ani też nie jedyna spółdzielnia, która nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami jej członków. Fakt ten zmusza do poszukiwania alternatywnego sposobu zarządzania lokalami mieszkalnymi. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy mieli wpływ na zarządzanie lokalami, za które płacą coraz to wyższe stawki, nie odczuwając bynajmniej zmiany jakościowej w użytkowaniu zasobami mieszkaniowymi. Szansą na poprawę jakości użytkowania mieszkań jest stworzenie wspólnot mieszkaniowych, skupiających właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, czyli budynku, w którym mieszkają.

 

 

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

 

Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa to dwie zupełnie inne instytucje.

Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele mieszkań w danym budynku.. Członkowie wspólnoty wybierają spośród zrzeszonych mieszkańców Radę Mieszkańców oraz Zarządcę Nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa ma zdolność prawną i dzięki temu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W praktyce więc, majątek wspólnoty należy do właścicieli lokali będących członkami wspólnoty. Spółdzielcze prawo własności nie gwarantuje pełnej własności do lokalu, gdyż tak naprawdę jego właścicielem w rozumieniu prawa jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Chcąc przystąpić do Wspólnoty Mieszkaniowej trzeba wyodrębnić własność lokalu poprzez jego wykupienie wraz z gruntem.

 

Korzyści z utworzenia wspólnoty mieszkaniowej

 

  1. Znaczne obniżenie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną poprzez eliminację zbędnej administracji (biurokracji).
  2. Ułatwiony wgląd we wszystkie dokumenty związane z administrowaniem nieruchomością i ponoszonymi kosztami.
  3. Wspólnocie łatwiej zarządzać budynkiem, płacić rachunki za media w częściach wspólnych, a także prowadzić prace remontowe, negocjować z odbiorcami śmieci czy organizować sprzątanie klatek schodowych, otoczenia budynku.

 

 

 

Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową?

 

Przede wszystkim należy:

 

  • Zwołać zebranie właścicieli lokali celem omówienia koncepcji utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Ustalić  faktyczną liczbę właścicieli budynku uprawnionych do utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • Złożyć wniosek o rejestrację w sądzie, a po uzyskaniu rejestracji wybrać Radę Mieszkańców  oraz Zarządcę nieruchomości.
  • Utworzyć statut wspólnoty.
  • Wspólnota powinna mieć własny rachunek bankowy, NIP oraz REGON.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy naszego miasta mogli stać się prawdziwymi gospodarzami lokali, w których zamieszkują.

 

Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych powyższym projektem do współpracy.