Wybory samorządowe 2014 – zmiany w ordynacji wyborczej

16 listopada czekają nas kolejne wybory samorządowe. Wspólnie podejmiemy decyzję o tym, kto będzie sprawował władzę w gminach, powiatach oraz województwach. W tym roku, po raz pierwszy, dzięki zmianie ordynacji wyborczej, radni gminni zostaną wybrani w jednomandatowych okręgach. To bardzo ważna zmiana, która da wyborcom realny wpływ na to, kto dokładnie zasiądzie we władzach samorządów lokalnych.

Do tej pory wybory radnych odbywały się w systemie wielomandatowym. Oznaczało to, że głosy wyborców były przeliczane na ilość mandatów przysługujących poszczególnym ugrupowaniom politycznym, na które oddano najwięcej głosów. System, w którym z danego okręgu wybierany będzie tylko kandydat przynosi wiele korzyści. To przede wszystkim szansa na:

  • postawienie na ludzi, którzy sprawdzili się lokalnie - takich, którzy są dobrze znani mieszkańcom swojej dzielnicy z imienia i nazwiska i którzy na co dzień sprawdzają się w działalności na rzecz swojego miejsca zamieszkania,
  • eliminację przypadkowości wyboru i rozmycia odpowiedzialności - do tej pory głosowaliśmy na listę wyborczą, a to, czy nasz kandydat dostał się do rady uzależnione było przede wszystkim od jego pozycji na liście, nie zaś od naszego wskazania,
  • wybór radnych niezrzeszonych– takich, którzy rzeczywiście przysłużą się społeczności lokalnej, dbając o wypełnianie swoich zobowiązań wobec wyborców, a nie ugrupowania, z którego startują,
  • bezpośredni kontakt wyborców ze swoim radnym – okręgi wyborcze będą znacznie mniejsze, niż wcześniej, dzięki czemu radny nie będzie już jednym z wielu anonimowych samorządowców, a osobą, z którą  mieszkańcy dzielnicy będą się mogli w każdej chwili skontaktować.

Jak będą wyglądać wybory do rad gmin?

Zgodnie z nową ordynacją, każdy zarejestrowany komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w danym okręgu. W przypadku Będzina, zamiast czterech, utworzono 23 okręgi. Z każdego z nich zostanie wybrany jeden radny. Mandat będzie przysługiwał temu kandydatowi, który zdobędzie największą ilość głosów spośród wszystkich.

Warto podkreślić, że przy wyborach do sejmików wojewódzkich oraz rad powiatów wybory odbędą się na dotychczasowych zasadach, a więc obowiązywać będzie system proporcjonalny.