ZUS czy OFE? Co wybrać?

W grudniu 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o funduszach emerytalnych. Zgodnie z nią, między 1 kwietnia a 31 lipca b.r. decydujemy, czy chcemy oszczędzać na emeryturę tylko i wyłącznie w ZUS, czy też pozostawić część składek, jak dotychczas, w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W związku z tym pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.  Przygotowałam więc kilka informacji w tym temacie, które mogą ułatwić podjęcie decyzji.

1.       Kogo dotyczy wybór między ZUS a OFE?

Tych wszystkich, którzy są obecnie klientami OFE i którym pozostało więcej niż 10 lat do emerytury. Wybór dotyczy także osób, które wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy.

2.       Jak duża część składki pozostanie w OFE?

Wbrew pozorom – niewielka. 2,92% zarobków, co stanowi mniej więcej 14% całej składki. Dodatkowo, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wszystkie zgromadzone na koncie OFE składki i tak będą stopniowo transferowane do ZUS na specjalne subkonto.

3.       Kiedy można podjąć decyzję?

Tzw. okienko transferowe, w trakcie którego można podjąć decyzję o pozostaniu w OFE trwa od 1 kwietnia do 31 lipca b.r. Kolejne planowane jest na rok 2016. Następne okazje do zmiany decyzji pojawiać się mają mniej więcej co 4 lata.

4.       Jakie są argumenty za pozostaniem w OFE?

Argumentów przytaczanych przez ekspertów jest kilka:

  • pieniądze przekazywane dla OFE są motorem napędowym gospodarki,
  • dywersyfikacja składki pozwala choć w niewielkim stopniu pozostać niezależnym od budżetu państwa, a część naszych pieniędzy na emeryturę będzie inwestowana,
  • to szansa na demonstrację swojego sprzeciwu wobec obecnie prowadzonej polityki emerytalnej,
  • OFE daje szanse (choć niezbyt duże) na wyższą emeryturę w przyszłości – dobrze pracujące fundusze są w stanie wypracować przyzwoite zyski,
  • środki z OFE podlegają dziedziczeniu – oznacza to, że po śmierci ubezpieczonego są przekazywane uposażonemu.

 

5.       Jakie są argumenty za przekazywaniem całym składek do ZUS?

Wymienić można m.in.:

  • wygodę i oszczędność czasu – przy podjęciu takiej decyzji, nie musimy robić nic – składki z automatu pozostaną na koncie w ZUS,
  • państwowe gwarancje stojące za ZUS,
  • brak ryzyka straty wynikających z niepewnych rezultatów inwestycji takich, jak prowadzone przez OFE.

 

6.       Jak dokonać wyboru?

Chcąc pozostawić wszystkie składki w ZUS, nie trzeba robić nic – automatycznie pozostaną one na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Chcąc pozostać w OFE, należy wypełnić odpowiednią deklarację (jej wzór znajdziemy na stronie http://emerytura.gov.pl/, lub też otrzymamy w najbliższym oddziale ZUS) i wypełnioną oddać w swoim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – osobiście, listownie, lub też, o ile posiadamy podpis elektroniczny – za pośrednictwem Internetu.

 

7.       Która opcja jest bardziej korzystna?

Każdy powinien podjąć decyzję w tej sprawie na własną rękę, biorąc pod uwagę zalety i wady obu rozwiązań. Pamiętać jednak trzeba o upływającym 31 lipca b.r. terminie. Nie mamy pewności, kiedy pojawi się kolejne okno transferowe.

Źródła: Forbes.pl, Bankier.pl, Puls Biznesu