ZUS musi oddać zawieszone emerytury

19 lutego 2014 roku weszła w życie ustawa regulująca wypłatę zawieszonych 1 października 2011 r. emerytur. Dzięki niej, ponad 23 000 emerytów odzyska swoje pieniądze. Wypłatą świadczeń z ZUS została im zawieszona, ponieważ nie rozwiązali umowę o pracę. Dziś mogą się ubiegać o wypłatę zaległych pieniędzy wraz z odsetkami. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Już w listopadzie 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność zawieszenia emerytur. ZUS jednak wzbraniał się przed wypłatą należnych świadczeń, co sprawiło, że poszkodowani dochodzić musieli swoich praw na drodze sądowej. To zaś wiązało się z dużym opóźnieniem wypłat. Na mocy ustawy, która weszła w życie w lutym, nie trzeba się już odwoływać od decyzji ZUS do sądu. Wypłata zaległych pieniędzy jednak nie nastąpi automatycznie – trzeba złożyć o to wniosek.

Wypłata zawieszonej emerytury przysługuje wszystkim, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1.10.2011 a wypłata została zawieszona od tego dnia z uwagi na nierozwiązanie stosunku pracy. Świadczenie nie przysługuje jedynie tym, którzy na podstawie prawomocnego wyroku sądu odzyskali już zaległe pieniądze. Mogą się oni jednak ubiegać o wypłatę odsetek z tego tytułu.

W sytuacji, gdy toczy się postępowanie sądowe, zaległe świadczenia wypłacone zostaną :

  • przy sprawie w sądzie apelacyjnym  -  gdy ZUS po złożeniu przez emeryta wniosku o wypłatę zaległych świadczeń wycofa apelację od wyroku sądu okręgowego,
  • przy sprawie w sądzie okręgowym – gdy emeryt złoży do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia i wycofa się ze sprawy sądowej.

 

Co musi zawierać wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury?

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta,
  • numer emerytury,
  • informację, że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami,
  • nazwę i adres oddziału ZUS,
  • dołączone zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu za 2011 i 2012 rok.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.